ВИРТУАЛНА СРЕДА ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ
Технически университет - Габрово, ул. "Хаджи Димитър" 4, тел. +359 66 801 144
Вход

Вход
Потребителско име:
Парола:

Курсове

Предстоящи събития
Няма предстоящи събития

Към календара...
Ново събитие...

Последни новини

17 яну, 14:23 - Администратор e-learning
SCORM-ове още...

1 юни, 08:35 - Администратор e-learning
Електронно обучение в ТУ-Габрово още...


Налични курсове

ОКС Бакалавър 
  CAD/CAM системи в машиностроенето (з.о.), гл.ас.д-р СВЕТОСЛАВ ДИНЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Автоматизация на инженерния труд (з.о.), ас. ПЕТЪР МИНЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Автоматизация на проектирането в електрониката (р.о.), гл.ас.д-р ДОБРОСЛАВ ДАНКОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Автоматизирани системи за управление (з.о.), доц.д-р ХРИСТО ХРИСТОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Автоматизирани системи за управление (р.о.), доц.д-р ХРИСТО ХРИСТОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Анализ и синтез на логически схеми (р.о.), гл.ас.д-р НИКОЛА ДРАГАНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Анализ и управление на конкурентноспособността (з.о.), доц.д-р ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Аналогова схемотехника - проект (з.о.), ас. МИРОСЛАВ ТОМОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Английски език - специализиран курс (р.о.), ст.преп. НАДЕЖДА СЛАВОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Английски език - специализиран курс (р.о.), ст.преп. СВИЛЕН КОЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Английски език - специализиран курс (р.о.), ст.преп. ИРЕНА РАШКОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Английски език - специализиран курс І (р.о.), ст.преп. СВИЛЕН КОЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Английски език (з.о.), ст.преп. СВИЛЕН КОЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Английски език (р.о.), ст.преп. НАДЕЖДА СЛАВОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Английски език (р.о.), ст.преп. СВИЛЕН КОЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Английски език I (з.о.), ст.преп. СВИЛЕН КОЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Антропология (р.о.), доц.д-р АНТОН АНТОНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Бази от данни (р.о.), доц.д-р ДЕЛЯН ГЕНКОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Бази от данни в индустриални системи (з.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Бази от данни в индустриални системи (р.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Бази от данни в индустриални системи (р.о.), ас. ФАТМЕ РАШИДОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Бази от данни в индустриални системи (р.о.), Мирослав Лазаров Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Благотворителност и благотворителни организации (р.о.), доц.д-р ЛИЛЯНА РУСАНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Взаимозаменяемост и стандартизация (з.о.), ас. ДЕНИЦА ДЕНЕВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Виброанализ и защита от шум (р.о.), гл.ас.д-р ДАНИЕЛА НЕДЕВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика (р.о.) Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика (р.о.), доц.д-р ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика I (з.о.), проф. д-р м.н. РУМЕН ДАСКАЛОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
  Висша математика I (з.о.), доц.д-р ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика I (з.о.), гл.ас.д-р ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика I (з.о.), гл.ас. МАРИАН БАЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика I (з.о.), ас. ПАВЛИНА СТЕФАНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика I (з.о.), ас. ПЕНКА ИВАНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика I (р.о.), ас. БИЛЯНА СТОЙНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика I (р.о.), ас. ПАВЛИНА СТЕФАНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика I (р.о.), проф. д-р м.н. РУМЕН ДАСКАЛОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
  Висша математика I (р.о.), доц.д-р ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика I (р.о.), ас. РУМЯНА СТОЯНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика II (з.о.), проф. д-р м.н. РУМЕН ДАСКАЛОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
  Висша математика II (з.о.), доц.д-р ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика II (з.о.), ас. РУМЯНА СТОЯНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика II (р.о.), проф. д-р м.н. РУМЕН ДАСКАЛОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
  Висша математика II (р.о.), доц.д-р ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика II (р.о.), ас. БИЛЯНА СТОЙНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика II (р.о.), ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика II (р.о.), доц.д-р ТОДОР ТОДОРОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика III (з.о.), проф. д-р м.н. РУМЕН ДАСКАЛОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
  Висша математика III (з.о.), доц.д-р ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Висша математика III (з.о.), ас. ПАВЛИНА СТЕФАНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Възобновяеми енергийни източници (р.о.), доц.д-р ХРИСТО ХРИСТОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Данъци и данъчно облагане (з.о.), гл.ас.д-р ХРИСТО ТОТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Данъци и данъчно облагане (р.о.), гл.ас.д-р ХРИСТО ТОТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Дигитално измерване (р.о.), ас. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Едночипови микрокомпютри (р.о.), гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електрическа част на електрически централи и подстанции (з.о.), доц.д-р КРАСИМИР ИВАНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електрически измервания (з.о.), проф.д-р ЗВЕЗДИЦА НЕНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електрически измервания (р.о.), проф.д-р ЗВЕЗДИЦА НЕНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електрически измервания (р.о.), ас. ГЕНАДИ МИХАЙЛОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електрозадвижване (р.о.), гл.ас.д-р ПРОДАН ПРОДАНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електрозадвижване и електрообзавеждане (з.о.), хон.преп. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електроматериалознание (з.о.), ас. ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електроматериалознание (р.о.), ас. ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електромеханични устройства (з.о.), гл.ас.д-р ДИМИТРИНА КОЕВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електроника (з.о.), гл.ас.д-р ДОБРОСЛАВ ДАНКОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електроника (р.о.), гл.ас. ЦВЕТОЗАР ПЕТКОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електронни енергийни преобразуватели (з.о.), проф.д-р НИКОЛАЙ МАДЖАРОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електронни технологични процеси и устройства (р.о.), гл.ас.д-р ДОБРОСЛАВ ДАНКОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електроснабдяване (р.о.), доц. д-р ПЛАМЕН ЦАНКОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Електрофизични и електрохимични методи за обработка на материалите (р.о.), гл.ас. ИВАН ВИНЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Елементи и възли в мехатрониката (з.о.), гл.ас.д-р МИРОСЛАВА НЕНЧЕВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Елементи на уредите и машините (з.о.), гл.ас.д-р МИРОСЛАВА НЕНЧЕВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Елементи на уредите и машините (р.о.), гл.ас.д-р МИРОСЛАВА НЕНЧЕВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Задвижващи механизми и устройства (з.о.), доц.д-р МАРИН МАРИНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Задвижващи механизми и устройства (р.о.), доц.д-р МАРИН МАРИНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Измерване в електрониката (з.о.), доц.д-р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Измерване в електрониката (з.о.), гл.ас.д-р НИКОЛА ДРАГАНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Икономика (р.о.), доц.д-р ДОБРИН ГАНЧЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Икономика на индустриалното предприятие (з.о.), доц.д-р ДОБРИН ГАНЧЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Икономика на предприятието (з.о.), доц.д-р ДОБРИН ГАНЧЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Икономика на предприятието (р.о.), доц.д-р ДОБРИН ГАНЧЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Индустриален маркетинг (з.о.), гл.ас.д-р ВЕРЯНА БОЕВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Индустриален маркетинг (р.о.), гл.ас.д-р ВЕРЯНА БОЕВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Индустриални компютьрни мрежи (з.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Индустриални компютьрни мрежи (р.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Индустриални преобразувателни системи (р.о.), гл.ас.д-р ДОБРОСЛАВ ДАНКОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Инженерна графика (з.о.) Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Инженерна графика (з.о.), гл.ас.д-р ПЕТЪР НЕНЧЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Инженерна графика (р.о.), гл.ас.д-р ПЕТЪР НЕНЧЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Инженерна графика (р.о.), доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Инженерна графика І (з.о.), гл.ас.д-р ПЕТЪР НЕНЧЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Инженерна графика І (з.о.), доц.д-р ДОБРИНКА ПЕТКОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Интернет базирани системи (з.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Интернет базирани системи (р.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Интернет базирани системи (р.о.), ас. ФАТМЕ РАШИДОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Интернет технологии (р.о.), ас. ИЛИЯН ТОДОРОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика - I (з.о.), ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика - I (з.о.), ас. РУМЯНА СТОЯНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика - I (р.о.), ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика - I (р.о.), ас. РУМЯНА СТОЯНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика - II (Приложения за анализ на икономическа информация) (з.о.), ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика - II (Приложения за анализ на икономическа информация) (з.о.), ас. РУМЯНА СТОЯНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика - II (Приложения за анализ на икономическа информация) (р.о.), ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика - II (Приложения за анализ на икономическа информация) (р.о.), ас. РУМЯНА СТОЯНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика -II (з.о.), ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика -II (з.о.), ас. РУМЯНА СТОЯНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика -II (р.о.), ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика -II (р.о.), ас. РУМЯНА СТОЯНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика (з.о.), ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика (з.о.), ас. ПАВЛИНА СТЕФАНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика (з.о.), ас. РУМЯНА СТОЯНОВА Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика (р.о.), ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информатика (р.о.), ас. РУМЯНА СТОЯНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информационни системи и технологии в социалната работа (з.о.), ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информационни системи и технологии в социалната работа (р.о.), ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  История на българската администрация (р.о.), доц.д-р ЕМИЛ ИНДЖОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  История на социалната работа (з.о.), гл.ас.д-р ПЛАМЕН КОЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  История на социалната работа (р.о.), гл.ас.д-р ПЛАМЕН КОЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Количествени методи в икономиката и управлението (з.о.), доц.д-р ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Компютърни методи за инженерен анализ (з.о.), гл.ас.д-р БОЯН СТОЙЧЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Компютърни системи (р.о.), ас. МИРОСЛАВ СЛАВОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Компютърни системи и приложения (з.о.), гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Компютърно базирани системи за управление (з.о.), гл.ас.д-р ЕЛЕНА МОНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Компютьрна периферия (з.о.), ас. ИЛИЯН ТОДОРОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Компютьрна периферия (р.о.), ас. ИЛИЯН ТОДОРОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Конструиране и технология на електронна апаратура (р.о.), доц.д-р МИНЧО СИМЕОНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Корупция и антикорупция (з.о.), доц.д-р АНТОН АНТОНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Корупция и антикорупция (р.о.), доц.д-р АНТОН АНТОНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Култура и етика на отношенията (з.о.), гл.ас.д-р ПЛАМЕН КОЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Леене на материалите (з.о.), доц.д-р ГЕОРГИ РАШЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Маркетинг (з.о.), гл.ас.д-р ВЕРЯНА БОЕВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Математика - изравнително обучение- 4.3.04 (р.о.), проф. д-р м.н. РУМЕН ДАСКАЛОВ, доц.д-р ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА, гл.ас.д-р МЛАДЕН МАНЕВ, ас. ПАВЛИНА СТЕФАНОВА, проф. д-р м.н. СТОЯН КАПРАЛОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Материалознание (з.о.), доц.д-р ГЕОРГИ РАШЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Машинни елементи (з.о.), доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Машинни елементи и механизми (р.о.), гл.ас.д-р ПЕТЪР НЕНЧЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Машинознание (з.о.), доц.д-р МАРИН МАРИНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Машинознание (р.о.), доц.д-р МАРИН МАРИНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Машинознание (р.о.), гл.ас.д-р МИРОСЛАВА НЕНЧЕВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Металорежещи машини (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Металорежещи машини (р.о.), ас.д-р КАЛИН КРУМОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Металорежещи машини (р.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Методи на социалната работа - II част (социална работа с групи и общности) (з.о.), гл.ас.д-р ПЛАМЕН КОЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Методи на социалната работа - II част (социална работа с групи и общности) (р.о.), гл.ас.д-р ПЛАМЕН КОЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Механика - II (р.о.), доц.д-р СТЕФАН ГЕНЧЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Механика на флуидите (з.о.), доц.д-р ХРИСТО ХРИСТОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Механика на флуидите (р.о.), доц.д-р ХРИСТО ХРИСТОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Микроконтролери в системите за управление (з.о.), ас. ФАТМЕ РАШИДОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Микроконтролери в системите за управление (р.о.), ас. ФАТМЕ РАШИДОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Микропроцесорна схемотехника (з.о.), гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Микропроцесорна схемотехника (р.о.), гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Микропроцесорна техника (з.о.), ас. ФАТМЕ РАШИДОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Микропроцесорна техника (р.о.), ас. ФАТМЕ РАШИДОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Моделиране и прогнозиране (з.о.), доц.д-р ДАНИЕЛА ДИМОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Моделиране и прогнозиране (р.о.), доц.д-р ДАНИЕЛА ДИМОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Обектноориентирано програмиране (з.о.), проф. д-р м.н. СТОЯН КАПРАЛОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Организация на компютьра (з.о.), доц.д-р РОСЕН ИВАНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Осветителна и инсталационна техника (р.о.), доц. д-р ПЛАМЕН ЦАНКОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Осигурителна техника (р.о.), гл.ас.д-р ИЛИЯ НЕДЕЛЧЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Основи на счетоводството (з.о.), гл.ас. ВЕСЕЛА ДИМОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Основи на счетоводството (р.о.), гл.ас. ВЕСЕЛА ДИМОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Основи на счетоводството (р.о.), ас.д-р ИВАН СЪБЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Приложна математика (з.о.), ас. БИЛЯНА СТОЙНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Приложна математика (з.о.), ас. ПАВЛИНА СТЕФАНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Приложна математика (р.о.), ас. БИЛЯНА СТОЙНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Приложна математика (р.о.), доц.д-р ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Програмиране и използване на компютри (з.о.), гл.ас. РАЙНА ИВАНОВА Достъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
  Програмиране и използване на компютри (р.о.), доц.д-р СТАНИМИР ЙОРДАНОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Програмиране и използване на компютри (р.о.), гл.ас. РАЙНА ИВАНОВА Достъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
  Програмируеми логически контролери (з.о.), гл.ас. ХРИСТО КИЛИФАРЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Програмни езици (р.о.), доц.д-р ЕЛЕНА СТОЯНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Програмни системи за моделиране и симулиране (р.о.), гл.ас.д-р ЕЛЕНА МОНОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Проектиране на схеми в програмируема среда (з.о.), гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Проектиране на схеми в програмируема среда (р.о.), гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Проектиране на текстилни предприятия (з.о.), доц.д-р САШО АЛЕКСАНДРОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Радиокомуникационна техника (з.о.), гл.ас.д-р ИЛИЯ НЕДЕЛЧЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Сензорна техника (з.о.), гл.ас.д-р НИКОЛА ДРАГАНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Сензорна техника (р.о.), гл.ас.д-р НИКОЛА ДРАГАНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Социално и здравно осигуряване (р.о.), гл.ас.д-р ПЛАМЕН КОЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Статистика (з.о.), доц.д-р ДАНИЕЛА ДИМОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Статистика (р.о.), доц.д-р ДАНИЕЛА ДИМОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Теоретична електротехника - изравнително обучение- 4.3.04 (р.о.), доц.д-р КРАСИМИР ИВАНОВ, гл.ас.д-р ГЕОРГИ ВЕЛЕВ Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Теория на машините и механизмите (з.о.), доц.д-р МАРИН МАРИНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Теория на управлението-I (р.о.), доц.д-р ДРАГОМИР ЧАНТОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Техника и технологии за обработка на отпадъци (р.о.), доц.д-р МИЛЕНА КОЛЕВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Техника и технологии за обработка на отпадъци (р.о.), гл.ас. ДРАГОМИР ВАСИЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Техническо документиране (з.о.), доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Технологии за механично обработване (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Технологии за механично обработване (р.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Технологическа екипировка (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Технологическа екипировка (р.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Технологични процеси за машини с ЦПУ в материалообработването (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Технологични процеси при производство на нетъкан текстил (з.о.), доц.д-р САШО АЛЕКСАНДРОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Топлоенергетика (р.о.), доц.д-р МАРИЯ РАЙКОВА Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Учебна практика II (р.о.), гл.ас.д-р ПЛАМЕН КОЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Физика - изравнително обучение- 4.3.04 (р.о.), доц.д-р ДИМИТРИНА ДЕМИРЕВА, гл.ас. ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Физика (з.о.), гл.ас.д-р ДАНИЕЛА НЕДЕВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Физика (р.о.), гл.ас. ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Физика (р.о.), гл.ас.д-р ДАНИЕЛА НЕДЕВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Формени категории (р.о.), доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Химия - изравнително обучение- 4.3.04 (р.о.), доц.д-р МИЛЕНА КОЛЕВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Химия (р.о.), гл.ас. ДРАГОМИР ВАСИЛЕВ, доц.д-р МИЛЕНА КОЛЕВА Резюме
  Химия на околната среда (р.о.), гл.ас. ДРАГОМИР ВАСИЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Цифрова и микропроцесорна техника II (з.о.), ас. ФАТМЕ РАШИДОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Цифрова и микропроцесорна техника II (р.о.), ас. ФАТМЕ РАШИДОВА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
ОКС Магистър 
  База от данни в индустриални системи (з.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Бази от данни в системите за управление, доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Експериментални изследвания и оптимизация (р.о.), гл.ас.д-р ГЕОРГИ ВЕЛЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Индустриални Информационни Системи, доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Индустриални информационни системи (р.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Индустриални компютърни мрежи (з.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Инженеринг (з.о.), доц.д-р МАРИН МАРИНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Информационни системи в безопасността на труда (з.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ Достъпът на гости до този курс е разрешенТози курс изисква регистрационен ключРезюме
  Компютърни системи приложения (з.о.), гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Машини и процеси за нетъкани текстилни материали (з.о.), доц.д-р САШО АЛЕКСАНДРОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Машинознание и екипировка (з.о.), доц.д-р МАРИН МАРИНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Металорежещи машини (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Механични системи и механизми (з.о.), доц.д-р МАРИН МАРИНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Микропроцесорна схемотехника (з.о.), гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКА Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Моделиране и симулиране на промишлено замърсяване (з.о.), доц.д-р ГЕНАДИ ЦВЕТАНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Проектиране на технически текстилни изделия (з.о.), доц.д-р САШО АЛЕКСАНДРОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Проектиране на технически текстилни изделия (р.о.), доц.д-р САШО АЛЕКСАНДРОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Размерен анализ и синтез в машиностроенето (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Размерен анализ и синтез в машиностроенето (р.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Разработване и внедряване на технически проекти (з.о.), доц.д-р МАРИН МАРИНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Разработване и внедряване на технически проекти (р.о.), доц.д-р МАРИН МАРИНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Сензори и актори в мехатрониката (р.о.), доц.д-р ХРИСТОФОР КОЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Синтез на роботи и манипулатори (р.о.), доц.д-р МАРИН МАРИНОВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Технологична и инструментална екипировка (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Технологични процеси в машиностроенето (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Технологични процеси и системи (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Технологични процеси и системи (р.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
  Технология на машиностроенето (з.о.), доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ Този курс изисква регистрационен ключРезюме
ЦСДК 
  CAD система в машиностроенето, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Автомобилна мехатроника, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ, доц.д-р ГЕНАДИ ЦВЕТАНОВ Резюме
  Безопасност на труда, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Домашен помощник, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Ергономия и промишлен дизайн, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Здравен мениджмънт, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Издателски системи и системи за компютърен дизайн, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Компютърни методи за инженерен анализ, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Курс по AutoCAD - напреднали, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Курс по AutoCAD - начален, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Курс по AutoCAD - специализиран, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Курс по SolidWorks - напреднали, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Курс по SolidWorks - начален, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Курс по SolidWorks - специализиран, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Мехатроника, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ, доц.д-р ГЕНАДИ ЦВЕТАНОВ Резюме
  Организация и управление на фирмата, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Предприемачество и мениджмънт, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Социален асистент - болногледач, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Специализирана компютърна подготовка, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Специалност Бизнес администрация, код 3460101, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Специалност Климатична и вентилационна техника, код 5220307, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Специалност Компютърна графика, код 2130601, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Специалност Машини и системи с ЦПУ, код 5210105, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Специалност Текстообработване, код 345001, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Управление, счетоводство и контрол, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме
  Учителска правоспособност, доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ Резюме

Календар
<< юни 2024 >>
НдПнВтСрЧтПтСб
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

Потребители
(последните 5 минути)

Няма


Последна активност
Активност от събота, 20 юли 2024, 11:14 до сега

Пълен отчет на последна активност...

Нищо ново след последното ви влизане


Няма зареден профил. (Вход)