Техника и технологии за обработка на отпадъци (р.о.)
(ТТОО)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас. ДРАГОМИР ВАСИЛЕВ


Техника и технологии за обработка на отпадъци (р.о.)