Благотворителност и благотворителни организации (р.о.)
(ББО)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ЛИЛЯНА РУСАНОВА


Благотворителност и благотворителни организации (р.о.)