Едночипови микрокомпютри (р.о.)
(ЕМ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКА


Едночипови микрокомпютри (р.о.)