Обектноориентирано програмиране (з.о.)
(ООП)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: проф. д-р м.н. СТОЯН КАПРАЛОВ


Обектноориентирано програмиране (з.о.)