Химия на околната среда (р.о.)
(ХОС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас. ДРАГОМИР ВАСИЛЕВ


Химия на околната среда (р.о.)