CAD/CAM системи в машиностроенето (з.о.)
(CСМ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р СВЕТОСЛАВ ДИНЕВ


CAD/CAM системи в машиностроенето (з.о.)