Автоматизация на инженерния труд (з.о.)
(АИТ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас. ПЕТЪР МИНЕВ


Автоматизация на инженерния труд (з.о.)