Сензори и актори в мехатрониката (р.о.)
(САМ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ХРИСТОФОР КОЕВ


Сензори и актори в мехатрониката (р.о.)