Програмиране и използване на компютри (з.о.)
(ПИК)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

Преподавател: гл.ас. РАЙНА ИВАНОВА


Програмиране и използване на компютри (з.о.)