Експериментални изследвания и оптимизация (р.о.)
(ЕИО)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ГЕОРГИ ВЕЛЕВ


Експериментални изследвания и оптимизация (р.о.)