Информатика (з.о.)
(И)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА


Информатика (з.о.)