Микропроцесорна схемотехника (з.о.)
(МС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКА


Микропроцесорна схемотехника (з.о.)