ВИРТУАЛНА СРЕДА ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ

SCORM-ове
от Администратор e-learning - четвъртък, 17 януари 2013, 02:23

Включена е нова дейност SCORM в Moodle+, с възможност за публикуване на интерактивни пакети (напр. от PowerPoint). За да се използват пакетите те трябва да се компилират.
Например за получаване на пакет от PowerPoint e необходимо да се използва програмата iSpring Free.

Отговор  


Няма зареден профил. (Вход)