Информатика (р.о.)
(И)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА


Информатика (р.о.)