Компютърно базирани системи за управление (з.о.)
(КБСУ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ЕЛЕНА МОНОВА


Компютърно базирани системи за управление (з.о.)