Електрическа част на електрически централи и подстанции (з.о.)
(ЕЧЕЦП)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р КРАСИМИР ИВАНОВ


Електрическа част на електрически централи и подстанции (з.о.)