ВИРТУАЛНА СРЕДА ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ: Курсове Вход

Категории курсове:


Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Напред)

Курсове 
CAD/CAM системи в машиностроенето (з.о.), гл.ас.д-р СВЕТОСЛАВ ДИНЕВinfo
Автоматизация на инженерния труд (з.о.), ас. ПЕТЪР МИНЕВinfo
Автоматизация на проектирането в електрониката (р.о.), гл.ас.д-р ДОБРОСЛАВ ДАНКОВinfo
Автоматизирани системи за управление (з.о.), доц.д-р ХРИСТО ХРИСТОВinfo
Автоматизирани системи за управление (р.о.), доц.д-р ХРИСТО ХРИСТОВinfo
Анализ и управление на конкурентноспособността (з.о.), доц.д-р ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВАinfo
Английски език - специализиран курс (р.о.), ст.преп. НАДЕЖДА СЛАВОВАinfo
Английски език - специализиран курс (р.о.), ст.преп. СВИЛЕН КОЛЕВinfo
Английски език - специализиран курс (р.о.), ст.преп. ИРЕНА РАШКОВАinfo
Английски език - специализиран курс І (р.о.), ст.преп. СВИЛЕН КОЛЕВinfo
Английски език (з.о.), ст.преп. СВИЛЕН КОЛЕВinfo
Английски език (р.о.), ст.преп. СВИЛЕН КОЛЕВinfo
Английски език (р.о.), ст.преп. НАДЕЖДА СЛАВОВАinfo
Английски език I (з.о.), ст.преп. СВИЛЕН КОЛЕВinfo
Бази от данни в индустриални системи (з.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВinfo
Бази от данни в индустриални системи (р.о.), доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВinfo
Бази от данни в индустриални системи (р.о.), ас. ФАТМЕ РАШИДОВАinfo
Бази от данни в индустриални системи (р.о.), Мирослав Лазаровinfo
Благотворителност и благотворителни организации (р.о.), доц.д-р ЛИЛЯНА РУСАНОВАinfo
Взаимозаменяемост и стандартизация (з.о.), ас. ДЕНИЦА ДЕНЕВАinfo


Няма зареден профил. (Вход)