Интернет базирани системи (р.о.)
(ИБС)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ


Интернет базирани системи (р.о.)