Бази от данни (р.о.)
(БД)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ДЕЛЯН ГЕНКОВ


Бази от данни (р.о.)