Моделиране и симулиране на промишлено замърсяване (з.о.)
(МСПЗ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ГЕНАДИ ЦВЕТАНОВ


Моделиране и симулиране на промишлено замърсяване (з.о.)