Технологични процеси и системи (з.о.)
(ТПС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ


Технологични процеси и системи (з.о.)