Социално и здравно осигуряване (р.о.)
(СЗО)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ПЛАМЕН КОЛЕВ


Социално и здравно осигуряване (р.о.)