Технологична и инструментална екипировка (з.о.)
(ТИЕ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ


Технологична и инструментална екипировка (з.о.)