Висша математика II (р.о.)
(ВМII)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: проф. д-р м.н. РУМЕН ДАСКАЛОВ


Висша математика II