Размерен анализ и синтез в машиностроенето (р.о.)
(РАСМ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ


Размерен анализ и синтез в машиностроенето (р.о.)