Проектиране на технически текстилни изделия (р.о.)
(ПТТИ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р САШО АЛЕКСАНДРОВ


Проектиране на технически текстилни изделия (р.о.)