Сензорна техника (з.о.)
(СТ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р НИКОЛА ДРАГАНОВСензорна техника (з.о.)