CAD система в машиностроенето
(CCM)

Преподавател: доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ


CAD система в машиностроенето