Моделиране и прогнозиране (з.о.)
(МП)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ДАНИЕЛА ДИМОВА


Моделиране и прогнозиране (з.о.)