Разработване и внедряване на технически проекти (з.о.)
(РВТП)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р МАРИН МАРИНОВ


Разработване и внедряване на технически проекти (з.о.)