Проектиране на схеми в програмируема среда (з.о.)
(ПСПС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ВАЛЕНТИНА РАНКОВСКА


Проектиране на схеми в програмируема среда (з.о.)