Икономика на индустриалното предприятие (з.о.)
(ИИП)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ДОБРИН ГАНЧЕВ


Икономика на индустриалното предприятие (з.о.)