Специалност Компютърна графика, код 2130601
(КГ)

Преподавател: доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ


Специалност Компютърна графика, код 2130601