Анализ и синтез на логически схеми (р.о.)
(АСЛС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р НИКОЛА ДРАГАНОВ


Анализ и синтез на логически схеми (р.о.)