Информатика - II (Приложения за анализ на икономическа информация) (р.о.)
(И-I (ПРИЛОЖЕНИЯ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА


Информатика - II (Приложения за анализ на икономическа информация) (р.о.)