Социален асистент - болногледач
(САБ)

Преподавател: доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ


Социален асистент - болногледач