Специалност Климатична и вентилационна техника, код 5220307
(КВТ)

Преподавател: доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ


Специалност Климатична и вентилационна техника, код 5220307