Машини и процеси за нетъкани текстилни материали (з.о.)
(МПНТМ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р САШО АЛЕКСАНДРОВ


Машини и процеси за нетъкани текстилни материали (з.о.)