Автоматизирани системи за управление (з.о.)
(АСУ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ХРИСТО ХРИСТОВ


Автоматизирани системи за управление (з.о.)