Издателски системи и системи за компютърен дизайн
(ИСС)

Преподавател: доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ


Издателски системи и системи за компютърен дизайн