Интернет базирани системи (з.о.)
(ИБС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р АЛДЕНИЗ РАШИДОВ


Интернет базирани системи (з.о.)