Информационни системи и технологии в социалната работа (з.о.)
(ИСТСР)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас.д-р ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА


Информационни системи и технологии в социалната работа (з.о.)