Анализ и управление на конкурентноспособността (з.о.)
(АУК)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА


Анализ и управление на конкурентноспособността (з.о.)