Специалност Машини и системи с ЦПУ, код 5210105
(МСЦПУ)

Преподавател: доц.д-р МАРИЕЛ ПЕНЕВ


Специалност Машини и системи с ЦПУ, код 5210105