Технологии за механично обработване (з.о.)
(ТМО)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р ХРИСТО МЕТЕВ


Технологии за механично обработване (з.о.)