Радиокомуникационна техника (з.о.)
(РТ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: гл.ас.д-р ИЛИЯ НЕДЕЛЧЕВ


Радиокомуникационна техника (з.о.)