Информатика - II (Приложения за анализ на икономическа информация) (з.о.)
(И-I (ПРИЛОЖЕНИЯ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: ас. РУМЯНА СТОЯНОВА


Информатика - II (Приложения за анализ на икономическа информация) (з.о.)