Математика - изравнително обучение- 4.3.04 (р.о.)
(М-ИО4)

 Достъпът на гости до този курс е разрешен

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: проф. д-р м.н. РУМЕН ДАСКАЛОВ
Преподавател: доц.д-р ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА
Преподавател: гл.ас.д-р МЛАДЕН МАНЕВ
Преподавател: ас. ПАВЛИНА СТЕФАНОВА
Преподавател: проф. д-р м.н. СТОЯН КАПРАЛОВ


Кликни върху курса за да установиш връзка с курса в dmoodle.tugab.bg