Организация на компютьра (з.о.)
(ОК)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Преподавател: доц.д-р РОСЕН ИВАНОВ


Организация на компютьра (з.о.)